• Бетон миксер Iveco Trakker - 30 000 EUR ID: 12690719

    Не се начислява ДДС