• Ford Transit Хладилен - 26 000 лв. ID: 13923703

    Не се начислява ДДС