• Каравана KIP Kompakt - 6 100 лв.
    ID: 24732622