• Каравана Други Английска карава - 14 000 лв. ID: 29080468