• Каравана ABI с регистрация - 8 500 лв. ID: 41104899

    Не се начислява ДДС