• Челен товарач Друга марка Л34 - 26 000 лв. ID: 56075427