• Допълнително оборудване Друг вид Сонда - 50 000 лв.
    ID: 56790957