• Допълнително оборудване Компресор - 6 000 лв. ID: 59444378

    Цената е без ДДС