• Други специализирани машини Друга tennant-S12 индустриална мобилна прахосмукачка - 1 850 EUR
    ID: 61599508