• Допълнително оборудване Друг вид Minelli MC 680 R - 29 500 EUR
    ID: 64942294