• Други специализирани машини Kubota Berliki - 11 500 лв. ID: 77150027

    Не се начислява ДДС