• Специализирани машини Напоителни системи - 1 500 лв.
    ID: 88664117