• Лодка Собствено производство Маневрен кораб Буксир- Тласкач - 244 000 лв.
    ID: 96013339